Sungai sunyi

perahu lukis
sumber gambar : kreasi @Esti_Dee :>